Note 8
- Varekostnad

Total varekostnad for konsernet utgjør 947 751, etter en økning i beholdning råvarer og varer i arbeid på 32 496 og en reduksjon i beholdning ferdigvarer på 16 214.