Note 5
- Lønnskostnader

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017
Lønnskostnader 284 166 270 518
Styrehonorar 3 115 2 359
Arbeidsgiveravgift 27 489 26 924
Pensjonskostnad 11 446 6 562
Andre personalkostnader 7 260 4 389
1 Sum personalkostnader 333 476 310 752

Konsernet hadde ved utgangen av 2018 402 ansatte. Det var også 126 innleide sjøfolk på skipene. I tillegg var det 47 innleide som hovedsakelig var knyttet opp mot våre utenlandske selskaper, slik at totalt antall arbeidsplasser utgjorde 575.