Note 4
- Driftsinntekter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Virksomhetsområde

Virksomhetsområde Shipping 206 228 231 107
Virksomhetsområde Eiendom 209 164 196 576
Virksomhetsområde Oils 296 461 264 533
Virksomhetsområde Salt 879 384 610 387
Virksomhetsområde Compact 253 560 247 783
Virksomhetsområde 1 Sum driftsinntekter 1 844 797 1 550 386
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 Norge 2018 Øvrige 2017 Norge 2017 Øvrige

Geografisk fordeling

Geografisk fordeling Shipping 72 241 133 986 80 582 150 524
Geografisk fordeling Eiendom 209 164 0 196 576 0
Geografisk fordeling Oils 81 496 214 965 95 877 168 656
Geografisk fordeling Salt 493 097 386 287 420 707 189 680
Geografisk fordeling Compact 797 252 763 2 425 245 358
Geografisk fordeling 1 Sum driftsinntekter 856 795 988 002 796 168 754 218