Note 30
- Leieavtaler

Finansielle leieavtaler
Konsernet har ikke inngått vesentlige finansielle leieavtaler.

Operasjonelle leieavtaler
Konsernet leier ut sine eide skip på certepartier med ulik varighet til ulike befraktere.

Konsernet har ikke inngått vesentlige operasjonelle leieavtaler som leietaker.