Note 3
- Større transaksjoner

I desember 2016 etablerte konsernet sammen med Rasmussengruppen AS selskapet Shearwater GeoServices (Shearwater) som et 50/50 eiet marint geofysisk selskap.

22. august 2018 annonserte Shearwater at selskapet hadde inngått en avtale om kjøp av den marine seismikkvirksomheten til WesternGeco, den geofysiske service-delen av Schlumberger. Transaksjonen ble gjennomført i november 2018.

Total transaksjonsverdi var USD 600 mill. pluss utstedelse av aksjer i Shearwater tilsvarende en 15 % eierandel til Schlumberger. De USD 600 mill. pluss USD 50 mill. i arbeidskapital ble finansiert gjennom kapitalutvidelse på USD 325 mill. og låneopptak på USD 325 mill.

GC Rieber deltok i emisjonen med USD 28,53 mill. Dette reduserte konsernets eierandel fra 50 % til 20 %, og Shearwater behandles som et tilknyttet selskap i regnskapet.

Transaksjonen medførte en regnskapsmessig gevinst for konsernet på 310 254.

Ved etableringen av Shearwater ga GC Rieber Shipping en morselskapsgaranti for 50 % av Shearwaters utestående lån, begrenset til USD 99 mill. Rasmussengruppen AS har gitt en motgaranti til GC Rieber Shipping for 63,9 % av denne forpliktelsen.

Dersom markedsverdien av Shearwaters fire skip reduseres til under 90 % av utestående lånebeløp, er GC Rieber Shipping forpliktet til, innen 12 måneder, å stille et depositum for differansen mellom markedsverdien og 90 % av utestående lån, begrenset til USD 10 mill. Rasmussengruppen AS har gitt en motgaranti til GC Rieber Shipping for 63,9 % av denne forpliktelsen.