Note 29
- Valutakurser

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017

Sluttkurser

Sluttkurser US dollar 8,69 8,21
Sluttkurser Euro 9,95 9,84
Sluttkurser Pund sterling 11,12 11,09
Sluttkurser Canadiske dollar 6,38 6,54
Sluttkurser Australske dollar 6,13 6,41
Sluttkurser Indiske rupi (100 INR) 12,48 12,85
Sluttkurser Danske kroner (100 DKK) 133,22 132,18
Sluttkurser Sør-Afrikanske rand 0,60 0,66
Sluttkurser Islandske kroner (100 ISK) 7,47 7,89
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt US dollar 8,13 8,26
Gjennomsnitt Euro 9,60 9,33
Gjennomsnitt Pund sterling 10,85 10,64
Gjennomsnitt Canadiske dollar 6,28 6,37
Gjennomsnitt Australske dollar 6,08 6,33
Gjennomsnitt Indiske rupi (100 INR) 11,89 12,69
Gjennomsnitt Danske kroner (100 DKK) 128,75 125,39
Gjennomsnitt Sør-Afrikanske rand 0,62 0,62
Gjennomsnitt Islandske kroner (100 ISK) 7,68 7,89

 

Konsernet har NOK som presentasjonsvaluta. Funksjonell valuta er forskjellig for de ulike selskapene i konsernet.