Note 28
- Offentlige tilskudd

GC Rieber Oils AS har i perioden 2002-2006 mottatt investeringstilskudd fra Innovasjon Norge på totalt 1 600. Tilskuddene gjelder anlegget i Kristiansund. Tilskuddene behandles som utsatt inntektsføring, som periodiseres som en reduksjon av avskrivningene i takt med avskrivningsperioden på 12 år.