Note 22
- Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017
Langsiktig lån til Tunisel S.A. 17 275 16 960
1 Sum 17 275 16 960