Note 20
- Fordringer med forfall senere enn 1 år

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017
Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 6 655 69 024