Note 2
- Endringer i konsernstruktur

Selskapene Marineholmen Datablokken 14 AS og Marineholmen Datablokken 15 AS er fusjonert inn i selskapet Marineholmen Datablokken 13-15 AS. Selskapet Marineholmen Barnehage AS er fusjonert inn i selskapet Marineholmen Magasinet AS.

GC Rieber Salt AS har kjøpt selskapet Saltkeyp Sp/f av datterselskapet Saltkaup ehf.