Note 19
- Bundne bankinnskudd

Av konsernets bankinnskudd er 8 327 bundne midler innsatt på skattetrekkskonto.