Note 13
- Andre aksjer

Kategori Underkategori isSum Selskap Eierandel Ansk. kost 31.12.2018 Balanseført verdi 31.12.2018
Sea-Hawk Navigation AS 19,9 % 10 861 917
Omegatri AS 14,8 % 6 080 100
Fløibanen AS 13,6 % 5 923 5 923
Credo Invest Nr. 5 As 12,4 % 439 439
Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % <10,0 % 28 455 11 865
1 Sum 51 760 19 244