Note 11
- Investering i tilknyttet selskap

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttet selskap som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum Selskap Forretningskontor Eier-/ stemmeandel Bokført verdi 31.12.2017 Tilgang / avgang i perioden Omregningsdifferanser Andre endringer Resultatandel 2018 Bokført verdi 31.12.2018
Tunisel S.A. Tunisia 34 % 0 0 0 0 0 0
SARL Exporsel Tunisia 34 % 0 0 0 0 0 0
Shearwater GeoServices Holding AS Bergen 20 % 325 926 242 082 34 886 310 254 -125 965 787 182
1 SUM 325 926 242 082 34 886 310 254 -125 965 787 182