Note 10
- Kundefordringer

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017
Kundefordringer til pålydende 313 197 344 146
Avsetning for tap -8 550 -3 991
1 Sum 304 647 340 156