Note 6
- Andre aksjer

Kategori Underkategori isSum Selskap Forretn. kontor Eier/stemme andel Ansk. kost 31.12.2018 Balanseført verdi 31.12.2018
Sea-Hawk Navigation AS Bergen 19,9 % 10 861 917
Omegatri AS Oslo 14,8 % 6 080 100
Fløibanen AS Bergen 13,6 % 5 923 5 923
Credo Invest Nr. 5 As Oslo 12,4 % 439 439
Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % < 10,0% 28 319 11 728
1 Sum 51 623 19 108

 

Årets nedskriving av andre langsiktige aksjer utgjør 1 302.
Årets reversering nedskriving av andre langsiktige aksjer utgjør 2 982.