Note 5
- Aksjer i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Selskap (forretn.kontor) Eier- /stemmeandel Balansef. verdi 31.12.2018 Resultat 2018 Egenkapital 31.12.2018
GC Rieber Shipping ASA (konsern) (Bergen) 77 % 724 890 148 139 1 711 076
GC Rieber Eiendom AS (konsern) (Bergen) 100 % 160 694 25 472 962 527
GC Rieber Salt AS (konsern) (Oslo) 100 % 138 865 12 785 151 583
GC Rieber Oils AS (konsern) (Kristiansund) 100 % 191 958 35 895 197 474
GC Rieber Compact AS (konsern) (Os) 100 % 66 665 -16 073 78 056
GC Rieber Canada Ltd (New Foundland) 100 % 0 1 253 -13 961
1 Sum 1 283 073 207 471 3 086 755

Årets nedskriving av konserninterne finansposter utgjør 31 540.
Årets reversering av tidligere nedskriving av konserninterne finansposter utgjør 416.

Det er gjennomført to emisjoner i mars og desember 2018 mot eksisterende aksjonærer i GC Rieber Shipping ASA, hvorav GC Rieber AS har innbetalt 290 523 som gir en eierandel på 76,84%.