Note 4
- Inntekt på investering i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017
Aksjeutbytte fra datterselskap 48 195 15 000
Konsernbidrag mottatt 38 536 46 864
1 Sum inntekt fra datterselskap 86 731 61 864