Note 3
- Anleggsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Inventar/ driftsløsøre Faste eiendommer Programvare / lisens ervervet Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 10 251 2 058 20 001 32 309
Tilgang i året 68 0 827 895
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 10 318 2 058 20 828 33 204
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 7 592 329 3 231 11 152
Årets ordinære avskrivninger 749 82 2 970 3 801
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 8 341 412 6 200 14 953
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 1 977 1 646 14 628 18 251
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær
Økonomisk levetid 3 - 10 år 25 år 3 - 5 år