Note 21
- Transaksjoner med nærstående parter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2018 2017

Driftsinntekter

Driftsinntekter 1 Sum driftsinntekter 37 162 35 326

Lønnskostnader

Lønnskostnader 1 Sum lønnskostnader 354 421

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader Eiendomskostnader til datterselskap 360 387
Andre driftskostnader Andre driftskostnader til datterselskap 280 382
Andre driftskostnader 1 Sum andre driftskostnader 640 769

Inntekt på investering i datterselskap

Inntekt på investering i datterselskap Aksjeutbytte datterselskap 48 195 15 000
Inntekt på investering i datterselskap Konsernbidrag mottatt 38 536 46 864
Inntekt på investering i datterselskap 1 Sum inntekt på investering i datterselskap 86 731 61 864

Renteinntekter

Renteinntekter Renteinntekt mellomværende datterselskap 3 805 1 114
Renteinntekter Renteinntekt konsernkonto datterselskap 4 225 1 882
Renteinntekter 1 Sum renteinntekter fra konsernselskap 8 029 2 996

Nedskriving av konserninterne finansposter

Nedskriving av konserninterne finansposter 1 Sum nedskriving av konserninterne finansposter 31 124 1 792

Rentekostnader

Rentekostnader 1 Sum rentekostnader fra konsernselskap 4 315 603