Note 20
- Pantstillelser

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene Langsiktig gjeld GC Rieber Fondene 91 085 124 310

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene Aksjer GC Rieber Eiendom AS 160 694 160 694

Pantesikret gjeld til kredittinstitusjoner

Pantesikret gjeld til kredittinstitusjoner Pantegjeld 250 000 0

Bokført verdi av pantesikrede eiendeler

Bokført verdi av pantesikrede eiendeler Aksjer GC Rieber Shipping ASA 724 890 0
Begrenset oppad til kredittramme trekkfasilitet 300 000 0