Note 12
- Fordringer med forfall senere enn 1 år

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017
Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 1 661 2 163