Creating
Joint
Futures


I 2019 fyller GC Rieber 140 år. Det har ikke kommet av seg selv. Titusenvis av mennesker; medarbeidere, forretningsforbindelser, aksjonærer, styremedlemmer og ekstraordinære enkeltpersoner har alle vært med å forme GC Rieber til det vi er i dag.

HVEM er GC Rieber?

GC Rieber er en privateid gruppe av uavhengige virksomheter som opererer innen svært ulike felt. Våre kjerneverdier Kreativitet, Driftighet og Ansvarlighet gjennomsyrer hele vår organisasjonskultur. Gruppens 10 leveregler, de fleste av dem formulert i 1879, er våre fyrlykter på reisen. 

I GC Rieber ønsker vi å skape gode fremtider sammen. «Creating Joint Futures»

Gjennom historien har vi overvunnet noen av verdens tøffeste utfordringer. Vi har brutt is i Arktis og Antarktis, utført operasjoner på klodens dypeste hav, investert i utviklingsland, levert produkter for liv og helse og håndtert nordiske vintre og tropisk varme. Klare verdier og en sterk tro på å gjøre en forskjell har vært nødvendig for å lykkes.

Det er avgjørende for oss å kunne tilby løsninger som bidrar til en bedre fremtid både overfor kunder og til samfunnet som helhet. Innovasjon og diversifisering gjør dette mulig. Gjensidig samarbeid, langsiktige partnerskap og strategisk utvikling danner grunnlaget for at GC Rieber utvikler seg som selskap og skaper nye muligheter, både på tvers av verdikjeder og i ulike sektorer.

HVOR skal GC Rieber?

I starten av 2019 lanserte vi vår nye visjon: Creating joint futures. Denne visjonen er både et uttrykk for hvem GC Rieber er, og for hvor vi skal.

Creating peker på at vi er innovative og skapende. Vi skal fortsette å være kreative i våre tilnærminger. Modig utfordre og våge å satse.

 

Joint peker på vår bevissthet om de ulike interessegruppene rundt gruppen. Samspillet mellom virksomheten, medarbeidere, forretningsforbindelser, aksjonærer og samfunnet vil fortsatt være avgjørende når vi velger kursen fremover.

Futures: Vi er blitt 140 år, men vi ser fremover. Her finnes uendelige muligheter og flere retninger fremad.

I GC Rieber har vi tradisjon for endring. Basert på mangfoldig kompetanse og solid erfaring skal vi kontinuerlig gjenskape oss selv for fremtiden. Samtidig skal vi være tro mot våre verdier og mot samfunnets behov. Vi vil alltid være GC Rieber.

HVORFOR er det viktig at CG Rieber lykkes?

GC Rieber utgjør en forskjell. Vårt oppdrag er mangfoldig. Som privat bedrift må vi være lønnsomme.  Men helt siden starten har GC Rieber også tatt vare på folk og på omgivelsene rundt bedriften. Lenge før FNs bærekraftsmål og bedrifters samfunnsansvar ble «buzzwords» formulerte GC Rieber sine leveregler. Ansvarligheten sitter i ryggmargen.

Et tydelig eksempel på dette er GC Rieber Fondene. På GC Riebers 50 årsdag i 1929 etablerte vår stifter forløperen til dagens GC Rieber Fondene. Gjennom 90 år har Fondene bidratt raust til sosiale, kulturelle og vitenskapelige prosjekter. Basert på Fondenes eierandel i GC Rieber, så går hver fjerde krone som vi tjener tilbake til samfunnet.

Som virksomhet er vi en del av en større helhet. Vi er avhengige av vår felles klode og av hverandre. Alle er med på å skape sin egen fremtid. I GC Rieber ønsker vi å skape gode fremtider sammen. «Creating Joint Futures»