Styret GC Rieber AS

Camilla Grieg

(f. 1964)
Styreleder

  MBA med fordypning innen finans fra University of San Fransisco, samt sertifisert Finansanalytiker (AFA). Hun er adm.dir. i Grieg Star Group, hvor hun også har en rekke styreverv. I tillegg er hun styremedlem i Norges Rederiforbund og sitter i Valgkomiteen i DNB.

Per Otto Dyb

(f. 1955)
Nestleder

 Siv. ing. fra NTH. Var adm.dir. i Siemens Norge fra 2004 til 2014. Før dette hadde han ulike ledende roller i Siemens og ABB, både i Norge og internasjonalt. Dyb er nestleder i styret i Veidekke ASA og var frem til mars 2018 styreleder i Innovasjon Norge.

Søren Martens

(f. 1959)
Styremedlem

Siv. øk. fra NHH.  Adm.dir. i Fish Pool ASA siden 2005. Har tidligere erfaring fra stillinger i Bergen Energi AS, Hallvard Lerøy AS, Sties Termotransport AS, Nor-Cargo Bergenske AS og Statoil AS. I perioden 1990-1994 var han i tillegg foreleser i forskjellige fag ved Handelshøyskolen BI.

Henriette Rieber

(f. 1988)
Styremedlem

Siv.øk. fra NHH. Business Process Management Consultant i DNB Bank ASA fra 2017. Hun har tidligere erfaring som Business Controller i Energi Norge/NHO. Medlem i Family Business Norway`s Next Gen komité. Styremedlem i GC Rieber Fondene fra 2008-2012.

Tor Morten Osmundsen

(f. 1959)
Styremedlem

Master of Science fra UMIST, Manchester, UK og har tilleggsutdannelse innen jus og business. Han har arbeidserfaring fra Statoil, ABB, Lærdal Medical AS og Skangas. I dag er Osmundsen adm.dir. i Lyse fiber, et selskap i Lyse Telegruppen.