Shipping

Overordnet markedsbeskrivelse

Som leverandør av tjenester til oljeserviceselskaper er GC Rieber Shippings aktivitetsnivå innen alle forretningsområder tett knyttet opp mot utviklingen i energimarkedene. Utviklingen i oljeprisen er den viktigste driveren for oljeselskapenes lete- og produksjonsbudsjetter og dermed for aktiviteten offshore. Oljeprisen over tid er derfor, sammen med tilbudssiden av offshoreskip, de viktigste enkeltfaktorene for selskapets videre utvikling.

Det dramatiske oljeprisfallet som startet i andre halvår 2014 har medført stor usikkerhet i forhold til prisutviklingen de siste årene. Etter bunnpunktet i januar 2016, da oljeprisen var under 30 dollar fatet, har oljeprisen gradvis styrket seg. I første halvdel av 2017 lå oljeprisen rundt 50 dollar fatet, mens den i andre halvdel steg jevnt og endte på omkring 70 dollar fatet rundt årsskiftet. Mye tyder på at oljeprisen har stabilisert seg og at aktiviteten i bransjen gradvis er på vei opp igjen.

GC Rieber Shipping forventer at markedet også vil være utfordrende i 2018 og at prispresset vil vedvare til tross for noe økende aktivitet. På lengre sikt har GC Rieber Shipping et positivt markedssyn innenfor de segmentene selskapet opererer i. Dette er basert på forventninger om vedvarende vekst i det globale energibehovet.

GC Rieber Shipping jobber kontinuerlig med å tilpasse driften av skip og organisasjon til et konkurransedyktig kostnadsnivå. Dette gjøres for å opprettholde posisjonen som en ledende leverandør i et fortsatt utfordrende marked. I tillegg fortsetter forbedringsprogrammet «Leading for Excellence». Dette fokuserer på at selskapet skal levere god og sikker operasjon av skipene for å oppnå målet om at GC Rieber Shipping skal være den foretrukne partner for sine kunder. GC Rieber Shipping har et kontinuerlig fokus på å sikre beskjeftigelse for skipene og innfri forventningene til eksisterende og nye kunder.

GC Rieber Shipping jobber kontinuerlig med å tilpasse driften av skip og organisasjon til et konkurransedyktig kostnadsnivå

Subsea

GC Rieber Shipping eier tre skip innen subseasegmentet. Polar King og Polar Queen opererer innen konstruksjons - og IMR segmentet (Inspection, Maintenance and Repair). Båtene egner seg også godt for arbeid innenfor fornybar energi, herunder markedet for offshore vind. Polar Onyx opererer innen konstruksjons – og SURF segmentet (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines). På grunn av utviklingen i oljeprisen har aktiviteten vært lav og markedene preget av prispress. Innen offshore vind har aktiviteten imidlertid vært god, noe som har medført at flere subseafartøy som tradisjonelt har jobbet på olje – og gassrelaterte prosjekter har blitt brukt på vindprosjekter i stedet.

Polar King: Kontrakten som opprinnelig skulle være avsluttet i september 2018, er blitt forlenget til august 2019

Polar King startet på en langtidskontrakt for Nexans i januar 2017 og har vært beskjeftiget gjennom hele året. Skipet har jobbet med kabelleggingsprosjekter i Nordsjøen, Middelhavet og Canada. Kontrakten, som opprinnelig skulle være avsluttet i september 2018, er blitt forlenget til august 2019. Polar Queen har vært beskjeftiget på en 9-månderskontrakt med Senvion fra mars til desember 2017. Skipet arbeidet på Nordsee One vindfarmen utenfor Tyskland og fungerte som hotellskip for teknikerne som jobbet på vindturbinene. Polar Onyx har vært beskjeftiget på en 5-månederskontrakt i Vest-Afrika. Skipet har jobbet med installasjon av subsea-strukturer på Sankofa-feltet i Ghana. Det jobbes med å få beskjeftiget Polar Queen og Polar Onyx i 2018.

På grunn av det svake markedet innenfor oljebransjen har GC Rieber Shipping jobbet for å finne nye markeder der skipenes kapasiteter kan utnyttes på en alternativ måte. Det er derfor gledelig at Polar King og Polar Queen sikret kontrakter med nye solide kunder i 2017 innenfor henholdsvis kabelleggingsmarkedet og offshore vindmarkedet.

Marin seismikk

GC Rieber Shipping drifter fire høykapasitets seismikkskip på vegne av Shearwater GeoServices (Shearwater). Shearwater ble etablert i 2016 som et 50/50 joint venture-selskap mellom GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen. Selskapet er en integrert tilbyder av seismikktjenester til oljeselskaper og multiklientselskaper over hele verden. Kjernestrategien er å tilby høykvalitets seismikktjenester og utnytte selskapets posisjon som det mest kostnadseffektive selskapet i industrien. Markedsituasjonen i seismikksegmentet i 2017 har vært krevende. Det er prispress og hard konkurranse i markedet der et begrenset antall aktører konkurrerer om de samme kontraktene.

I det utfordrende markedet sikret Shearwater flere kontrakter i 2017 med store internasjonale kunder. Polar Empress gjennomførte seismiske undersøkelser i Norskehavet, Karahavet og Barentshavet. Polar Marquis jobbet i India, Egypt og Norskehavet. Polar Duchess jobbet i India og Norskehavet. Polar Duke har vært i opplag siden oktober 2015.

Det forventes at markedssituasjonen innen seismikk fortsatt vil være utfordrende med hard konkurranse og prispress, til tross for noe bedring i aktivitet sammenlignet med tidligere år. Aktiviteten i første halvdel av 2018 forventes å være god for Shearwater. Polar Empress, Polar Duchess og Polar Marquis vil være i operasjon store deler av tiden.

Is/support

GC Rieber Shipping eier fire skip innen is/support segmentet. Isbryteren Polar Pevek og crewbåtene Polar Piltun og Polar Baikal eies gjennom ulike 50/50 joint venture-selskaper med eksterne partnere. De nevnte fartøyene opereres av selskapets driftsselskap, Polarus OOO, i Yuzhno-Sakhalinsk, Russland.

Polar Pevek er på langtidskontrakt med Exxon Neftegas Ltd (ENL) og opererer på De-Kastri oiljeterminal. Polar Baikal og Polar Piltun er på langtidskontrakter til Sakhalin Energy Investment Company (SEIC) og frakter personell til oljerigger på Sakhalin feltet.

Forskningsskipet RRS Ernest Shackleton er på bareboat certeparti til British Antarctic Survey (BAS) til august 2019 for operasjon i Antarktis. Skipet forsyner BAS sine forskningsbaser med utstyr og proviant om vinteren. I sommer jobbet skipet, for andre året på rad, som eskortefartøy for ekspedisjonscruiset Crystal Serenity gjennom Nordvestpassasjen. Ernest Shackleton var blant annet utrustet med helikoptre, kriseberedskap og RIB-båter for havsafari, og gjorde et betydelig bidrag til trygg seilas for Cruiseskipet Crystal Serenity.

Markedet for is/support har også vært hardt rammet av den lave oljeprisen samt politiske faktorer som sanksjoner og økt miljøfokus. Vi ser nå en gradvis bedring også i dette markedet samt at nye områder blir åpnet for fremtidig aktivitet.

/ FAKTA GC RIEBER SHIPPING

  • GC Rieber Shippings virksomhet innenfor offshore/shipping omfatter eierskap i spesialskip, høykvalitets maritim drift og prosjektutvikling innen segmentene subsea, is/support og marin seismikk.
  • Selskapet har spesialisert kompetanse innen operasjoner offshore i værharde omgivelser, samt på design, utvikling og maritim drift av offshoreskip.
  • Konsernet GC Rieber Shipping har hovedkontor og driftsselskap i Bergen, og i tillegg driftsselskapet Yuzhno-Sakhalinsk (Russland). Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. 

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 264
Driftsresultat -90
Resultat før skatt -131
Totalkapital 2447
Antall arbeidsplasser 157

Foto: Chris Handy

Foto: GC Rieber Shipping AS