Oils

Generell markedsbeskrivelse

GC Rieber Oils er en etablert produsent av Omega-3-konsentrater til det globale markedet. Dette er en industri hvor det er store geografiske variasjoner, både med tanke på modenhetsgrad og produktønsker. De siste publiserte tallene viser en svak oppgang i det globale Omega-3-markedet, både i volum og verdi. Dette er en positiv utvikling fra årene 2014 og 2015.

De største markedene for Omega-3-konsentrater er USA etterfulgt av Asia og Europa. Mens USA og Europa er etablerte markeder med svak eller nedadgående vekst, er det stor oppgang i det mindre modne, asiatiske markedet.

Det er også en global trend at kundene beveger seg bort fra billigere ukonsentrerte Omega-3-oljer og over til Omega-3-konsentrater. Denne utviklingen ser vi tydelig i de mer modne markedene, USA og Europa.

Det er fortsatt skarp konkurranse. Markedet for høyverdige Omega-3-konsentrater er preget av et fåtall store produsenter som i all hovedsak sourcer tilsvarende råvarer og kjemper om den samme kundemassen – kapsulatører og merkevareprodusenter. Flere av GC Riebers store konkurrenter har også egne merkevarer som de selger direkte til sluttbruker.

Fokus på nisjeposisjon og høyverdige produkter av ypperste kvalitet er kjernefokus for selskapet. GC Rieber Oils produserer Omega-3-konsentrater med strenge krav både til Omega-3-innhold, smak, renhet og holdbarhet. Dette er en strategi som de siste årene har vist seg å være svært konkurransedyktig.

Markedsutvikling

GC Rieber Oils kan glede seg over en solid topplinjevekst og et historisk rekordresultat i året som har gått. Alle salgsregionene; Asia, Europa og Nord-Amerika opplevde salgsvekst. I tillegg har vi sett en økning i salget av våre high-end produkter. Utfordringene har vært å måtte si nei til flere kundeleveranser på grunn av at produksjonskapasiteten er fullt utnyttet. Glede over gode resultater har tidvis blitt brutt av frustrasjon over leveranseutfordringer.

Det Europeiske markedet har de siste årene hatt tilnærmet null eller negativ vekst. Til tross for dette har GC Rieber Oils i 2017 opplevd en positiv utvikling i Europa, med økt salg og stor etterspørsel etter våre TG-produkter (triglyseridprodukter), som gir høyere marginer.

Asia er markedet hvor vi i 2017 har opplevd den sterkeste veksten. Dette er i tråd med den internasjonale utviklingen som viser at det asiatiske markedet har hatt en formidabel vekst de siste årene. Markedet er nesten utelukkende TG-basert, noe som er positivt for GC Rieber Oils, idet vi har investert i å opparbeide en av verdens største kapasiteter på TG.

Nord-Amerika er vårt største EE (etylester) marked. Markedet er i all hovedsak dominert av store kunder som bestiller årlige volum basert på anbudsprosesser. Mens det nordamerikanske markedet tidligere har vært dominert av USA har vi det siste året sett en god økning i ordrer til Canada. Vi ser også en økning i andel high-end-produkter som vi selger til Nord-Amerika.

Godt lagarbeid i fabrikken

Ansatte har sørget for at fabrikken har hatt full produksjon og mye fokus har gått med på å optimalisere flyten i verdikjeden. Færre antall råvarer, større produksjonsserier og reduksjon av antall produkter har stått sentralt i 2017. Videre har forbedring av kommunikasjon og samspill mellom avdelinger og funksjoner blitt vektlagt i det interne arbeidet. Tverrfaglige møteplasser mellom for eksempel produksjon og FoU (forskning og utvikling) har vært en nøkkelfaktor for å oppnå suksess. Ved å bygge forståelse, gjensidig respekt og samhandling mellom ansatte med ulik bakgrunn, er vi rustet til å være en foretrukket leverandør av Omega-3-produkter også i fremtiden.

GC Rieber Oils har døgndrift og er avhengig av innsats fra hver enkelt ansatt som har et stort engasjement for det de holder på med. En bedriftskultur med fleksibilitet i arbeidstider er en nødvendighet for et selskap som jobber gjennom alle tidssoner. Selskapet har derfor jobbet med å etablere gode planer for ettervekst og stedfortredere for å sikre robustheten i organisasjonen.

Robusthet i organisasjonen rigger selskapet for de organiske vekstplaner som er initiert i løpet av året.

GC Rieber Distribution

I 2016 ble GC Rieber Distribution etablert i partnerskap med det peruanske fiskerikonsernet Hayduk. Dette har ført til en større sikkerhet med tanke på råoljetilgang, og samarbeidet har utviklet seg positivt i året som har gått. I 2017 har GC Rieber Distribution også etablert et teknisk forbedringsarbeid med Hayduk for å øke kvaliteten på råvarene. Flere nye kunder er ervervet og GC Rieber Oils har evnet å oppnå mer kostnadseffektive kjøp av råvarer.

Flere nye kunder er ervervet og GC Rieber Oils har evnet å oppnå mer kostnadseffektive kjøp av råvarer

/ FAKTA GC RIEBER OILS

  • GC Rieber Oils er en ledende leverandør av høykonsentrerte Omega-3 oljer til produksjon av ferdigvarer.
  • Produktserien VivoMegaTM tilbyr et rikt utvalg av EPA og DHA konsentrater, med blant annet noen av de høyest konsentrerte omega-3 oljene som finnes på markedet. 
  • Konsentratene blir levert til kunder over hele verden. 

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 275
Driftsresultat 50
Resultat før skatt 46
Totalkapital 361
Antall ansatte 56

Foto: GC Rieber Oils AS