Note 9
- Varelager

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016
Råvarer og varer i arbeid 55 756 57 736
Ferdigvarer 233 574 221 628
1 Sum 289 330 279 365