Note 8
- Varekostnad

Total varekostnad for konsernet utgjør NOK 717,1 mill., etter en reduksjon i beholdning råvarer og varer i arbeid på NOK 2,0 mill. og en økning i beholdning ferdigvarer på NOK 11,9 mill.