Note 5
- Lønnskostnader

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016
Lønnskostnader 270 518 327 553
Honorar til styrer og representantskap 2 359 2 565
Arbeidsgiveravgift 26 924 32 757
Pensjonskostnad 6 562 4 789
Andre personalkostnader 4 389 9 572
1 Sum personalkostnader 310 752 377 235

Konsernet hadde i 2017 gjennomsnittlig 384 årsverk sysselsatt. Hertil kommer innleie av 126 sjøfolk slik at totalt antall arbeidsplasser utgjør 510.