Note 4
- Driftsinntekter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016

Virksomhetsområde

Virksomhetsområde Shipping 231 107 261 649
Virksomhetsområde Eiendom 196 576 179 592
Virksomhetsområde Oils 264 533 215 495
Virksomhetsområde Salt 610 387 576 439
Virksomhetsområde Compact 247 783 181 060
Virksomhetsområde Diverse 0 28
Virksomhetsområde 1 Sum driftsinntekter 1 550 386 1 414 263
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 Norge 2017 Øvrige 2016 Norge 2016 Øvrige

Geografisk fordeling

Geografisk fordeling Shipping 80 582 150 524 42 001 219 647
Geografisk fordeling Eiendom 196 576 0 179 592 0
Geografisk fordeling Oils 95 877 168 656 73 111 142 384
Geografisk fordeling Salt 420 707 189 680 438 873 137 565
Geografisk fordeling Compact 2 425 245 358 28 797 152 264
Geografisk fordeling Diverse 0 0 28 0
Geografisk fordeling 1 Sum driftsinntekter 796 168 754 218 762 403 651 860