Note 32
- Hendelser etter balansedagen

Datterselskapet GC Rieber Shipping ASA gjennomførte i mars 2018 en rettet emisjon på NOK 100,0 mill., der morselskapet GC Rieber AS tegnet seg for NOK 70,4 mill., iht. sin eierandel på 70,4 %.