Note 29
- Valutakurser

Kategori Underkategori isSum Sluttkurser 31.12.2017 31.12.2016

Sluttkurser

Sluttkurser US dollar 8,21 8,62
Sluttkurser Euro 9,84 9,09
Sluttkurser Pund sterling 11,09 10,61
Sluttkurser Canadiske dollar 6,54 6,40
Sluttkurser Australske dollar 6,41 6,23
Sluttkurser Indiske rupi (100 INR) 12,85 12,69
Sluttkurser Danske kroner (100 DKK) 132,18 122,22
Sluttkurser Sør-Afrikanske rand 0,66 0,63
Sluttkurser Islandske kroner 0,08
Kategori Underkategori isSum Gjennomsnitt 2017 2016

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt US dollar 8,26 8,40
Gjennomsnitt Euro 9,33 9,29
Gjennomsnitt Pund sterling 10,64 11,37
Gjennomsnitt Canadiske dollar 6,37 6,34
Gjennomsnitt Australske dollar 6,33 6,25
Gjennomsnitt Indiske rupi (100 INR) 12,69 12,50
Gjennomsnitt Danske kroner (100 DKK) 125,39 124,78
Gjennomsnitt Sør-Afrikanske rand 0,62 0,57
Gjennomsnitt Islandske kroner 0,08

 

Konsernet har NOK som presentasjonsvaluta. Funksjonell valuta er forskjellig for de ulike selskapene i konsernet.