Note 24
- Pantstillelser og garantier

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 2 117 499 2 310 862
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 109 470 54 585
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Garantier 81 662 86 078
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Andre pantstillelser 124 310 223 000
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier 1 Sum 2 432 940 2 674 525

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Faste eiendommer 463 931 1 030 157
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Grunnarealer 855 917 319 763
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Driftstilbehør 2 427 1 789
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Skip 1 717 984 1 862 000
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Varelager 139 535 178 676
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Kundefordringer 224 377 133 700
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler 1 Sum 3 404 171 3 526 085