Note 22
- Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016
Langsiktig lån til Shipworth Shipping Company Ltd. 0 4 310
Langsiktig lån til Tunisel S.A. 16 960 0
1 Sum 16 960 4 310