Note 20
- Fordringer med forfall senere enn 1 år

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016
Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 69 024 7 353