Note 13
- Andre aksjer

Kategori Underkategori isSum Selskap Eierandel Ansk. kost 31.12.2017 Balanseført verdi 31.12.2017
Sea-Hawk Navigation AS 19,9 % 10 861 917
Omegatri AS 15,3 % 6 080 1 402
Fløibanen AS 13,6 % 5 923 5 923
Credo Invest Nr. 5 As 12,3 % 439 439
Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % <10,0 % 60 688 17 834
1 Sum 83 992 26 516