Note 11
- Investering i tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet Salt / Oils

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum Selskap Forretningskontor Eier-/ stemmeandel Bokført verdi 31.12.2016 Tilgang / avgang i perioden Resultatandel 2017 Bokført verdi 31.12.2017 Anskaffelsekost 31.12.2017
Tunisel S.A. Tunisia 62 % 0 0 0 0 12 541
SARL Exporsel Tunisia 34 % 0 0 0 0 3 302
GC Rieber Distribution AS Kristiansund 50 % 30 12 476 964 13 469 12 509
1 SUM 30 12 476 964 13 469 28 351