Note 10
- Kundefordringer

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016
Kundefordringer til pålydende 344 146 219 448
Avsetning for tap -3 991 -3 723
1 Sum 340 156 215 725