Note 6
- Andre aksjer

Kategori Underkategori isSum Selskap Forretn. kontor Eier/stemme andel Ansk. kost 31.12.2017 Balanseført verdi 31.12.2017
Sea-Hawk Navigation AS Bergen 19,9 % 10 861 917
Omegatri AS Oslo 15,3 % 6 080 1 402
Fløibanen AS Bergen 13,6 % 5 923 5 923
Credo Invest Nr. 5 As Oslo 12,4 % 439 439
Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % < 10,0% 37 319 17 746
1 Sum 60 623 26 428

 

Årets nedskriving av andre langsiktige aksjer utgjør 6 449.