Note 5
- Aksjer i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Selskap (forretn.kontor) Eier- /stemmeandel Balansef. verdi 31.12.2017 Resultat 2017 Egenkapital 31.12.2017
GC Rieber Shipping ASA (konsern) (Bergen) 70 % 434 367 -130 069 1 139 636
GC Rieber Eiendom AS (konsern) (Bergen) 100 % 160 694 20 278 956 730
GC Rieber Salt AS (konsern) (Oslo) 100 % 138 865 26 590 167 388
GC Rieber Oils AS (konsern) (Kristiansund) 100 % 191 958 31 580 201 856
GC Rieber Compact AS (konsern) (Os) 100 % 98 205 -13 049 95 514
GC Rieber Canada Ltd (New Foundland) 100 % 0 1 331 -15 635
1 Sum 1 024 089 -63 339 2 545 490

Årets nedskriving av konserninterne finansposter utgjør 1 792.
Årets avgitte konsernbidrag 764 er inkludert i investering datterselskap.

Det er gjennomført en rettet emisjon på 100 000 i mars 2018 mot eksisterende aksjonærer i GC Rieber Shipping ASA, hvorav GC Rieber AS har innbetalt 70 440 i forhold til andel på 70,44%.