Note 4
- Inntekt på investering i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016
Aksjeutbytte fra datterselskap 15 000 789 655
Konsernbidrag mottatt 46 864 24 728
1 Sum inntekt fra datterselskap 61 864 814 383