Note 3
- Anleggsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Inventar/ driftsløsøre Faste eiendommer Programvare / lisens ervervet Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 9 489 2 058 14 881 26 428
Tilgang i året 761 0 5 120 5 881
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 10 251 2 058 20 001 32 309
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 6 458 247 1 046 7 751
Årets ordinære avskrivninger 1 134 82 2 184 3 401
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 7 592 329 3 231 11 152
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 2 659 1 728 16 770 21 157
Avskrivningsmetode linær linær linær
Økonomisk levetid 3 - 10 år 25 år 7 år