Note 21
- Transaksjoner med nærstående parter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016

Driftsinntekter

Driftsinntekter Administrasjonstjenester til datterselskap 35 326 34 309
Driftsinntekter Viderefakturerte kostnader til datterselskap 0 557
Driftsinntekter 1 Sum driftsinntekter 35 326 34 866

Lønnskostnader

Lønnskostnader 1 Sum personalkostnader 421 21

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader Eiendomskostnader til datterselskap 387 581
Andre driftskostnader Andre driftskostnader til datterselskap 382 97
Andre driftskostnader 1 Sum andre driftskostnader 769 678

Inntekt på investering i datterselskap

Inntekt på investering i datterselskap Aksjeutbytte datterselskap 15 000 789 655
Inntekt på investering i datterselskap Konsernbidrag mottatt 46 864 24 728
Inntekt på investering i datterselskap 1 Sum inntekt på investering i datterselskap 61 864 814 383

Gevinst ved salg av virksomhet

Gevinst ved salg av virksomhet 1 Sum gevinst ved salg av virksomhet 0 345

Renteinntekter

Renteinntekter Renteinntekt mellomværende datterselskap 1 114 1 566
Renteinntekter Renteinntekt konsernkonto datterselskap 1 882 3 633
Renteinntekter 1 Sum renteinntekter fra konsernselskap 2 996 5 199

Rentekostnader

Rentekostnader 1 Sum rentekostnad konsernkonto datterselskap 603 685