Note 20
- Pantstillelser

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene Langsiktig gjeld i GC Rieber Fondene 124 310 120 404

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene Aksjer GC Rieber Eiendom AS 160 694 160 694