Note 19
- Aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av 420 000 aksjer à kr. 70,-, totalt kr. 29 400 000,-. Alle aksjene har lik stemmerett. Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1 %:

Kategori Underkategori isSum Aksjonærer Andel i prosent Antall

Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%

Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% AS Odin Bergen 30,0 % 126 000
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% GC Rieber Fondet Bergen 20,4 % 85 801
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% AS Javipa Bergen 16,0 % 67 200
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Pelicahn AS Bergen 4,0 % 16 800
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Dag Arnesen Asker 2,2 % 9 400
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Randi Arnesen Bergen 1,7 % 7 300
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Rolf Arnesen Bergen 1,5 % 6 200
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Bjart Nygaard Bergen 1,5 % 6 100
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Øvrige 22,7 % 95 199
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% 1 Sum 100,0 % 420 000

Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer

Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer Antall
Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer Paul-Chr. Rieber, inkl. indirekte eie 210 400
Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer Søren Martens 1 786
Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer Henriette Moseng Rieber 200