Note 17
- Finansiell risiko

Selskapet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder likviditet, rente og valuta.

Selskapet har ingen sikringskontrakter pr. 31.12.2017. Annen resultatført agio utgjør 2 222 og disagio 1 316.