Note 13
- Langsiktig gjeld

Som et ledd i sin finansiering tilbyr selskapet en innskuddsordning til ansatte og aksjonærer m.fl. til markedsvilkår. Samlet innskudd i ordningen pr. 31.12.2017 utgjorde 358 860.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016
Privatkonto, innskuddsordning 234 549 219 874
Mellomværende GC Rieber Fondene 124 310 120 404
1 Sum langsiktig gjeld 358 860 340 278