Note 12
- Fordringer med forfall senere enn 1 år

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016
Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 2 163 2 376