Note 11
- Bundne bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd er 1 069 bundne midler innsatt på skattetrekkskonto for konsernet.