Konsernleders blikk
2017

Fremtidsrettet kompetanse

GC Riebers leveregel nr. 6: Humankapitalen skal, på samme måte som egenkapitalen, bygges opp. Denne leveregelen viser at selskapet alltid har hatt fokus på de ansatte og viktigheten av gode medarbeidere.

Det litt svulstige begrepet «humankapital» favner vidt. Det omfatter først og fremst formalkompetansen til de ansatte i form av skoleresultater, universitets- og høyskolegrader. I de fleste av våre virksomheter øker kravene til formalkompetanse, og både i Oils, Compact og Salt har vi ansatte med doktorgrader. Dette er nødvendig for å operere innenfor kompetanseintensiv virksomhet.

Men verden hadde ikke gått fremover dersom vi alle bare var drillet til å gjenfortelle det som vi har pugget på skolen. En viktig del av GC Riebers humankapital og kompetanse kan derfor betegnes som det lille ekstra. Det kommersielle genet hos medarbeiderne. Teften, eller «fingespitzgefuhl» som tyskerne sier. «Kremmerinstinktet» som Bergenserne sier.

Dersom ikke våre markedsfolk, ledere og driftspersonell hadde hatt denne praktiske kommersielle kompetansen, så hadde ikke GC Rieber eksistert i dag. Dette er grunnen til at vi er så opptatt av å slippe frem entreprenørene i GC Rieber. Gi dem armslag og vingespenn til å utfolde seg. Gi dem tilgivelse dersom de en gang i blant går på nesen!

Det kommersielle forretningsgenet stammer også delvis fra selskapets samlede erfaring. Om vi summerer GC Riebers erfaringsbase gjennom snart 140 år, så har vi en anselig databank. Om vi tilsvarende summerer erfaringen til dagens ansatte, eksisterer det mellom 5.000 og 10.000 års erfaring samlet i GC Rieber!

Alt dette blir vevd sammen av god organisatorisk kompetanse, systemverdier, styringsstruktur, It-systemer og arbeidsprosesser. Her må vi også ta med vår bedriftskultur; tydelig uttalt gjennom de 10 levereglene, ledelsesprinsippene, strategien, visjonen og våre mål. Disse er alle resultat av nitid planlegging, prøving og feiling.

Humankapitalen skal, på samme måte som egenkapitalen, bygges opp

Vårt verdigrunnlag er på en måte et fast og varig holdepunkt for oss alle, men samtidig er disse elementene i gradvis endring, bittelitt hver dag. Alle som er en del av GC Rieber er med på å påvirke verdigrunnlaget og bedriftskulturen.

Bedriftens kompetansebehov er i stadig utvikling og endring. Tidligere var det for eksempel et stort behov for medarbeidere med mekanisk kompetanse. Disse er i dag dels erstattet av og supplert med et behov for elektronisk og digital kompetanse. Tidligere var det et krav at de som skulle arbeide internasjonalt måtte beherske både tysk og gjerne fransk i tillegg til engelsk. I dag er det stort sett tilstrekkelig med solide digitale ferdigheter- i tillegg til engelsk selvsagt. I Shipping har vi de siste 3 årene opparbeidet oss en ny kompetanse på finansiell restrukturering – et «fagområde» som var nærmest fraværende hos GC Rieber inntil oljeprisen stupte, simpelthen fordi vi ikke hadde hatt behov for det tidligere!

Så skulle man tro at hver og en av oss med hver vår kompetanse kunne starte vårt eget «GC Rieber.» Det har også blitt gjort av flere opp gjennom historien – noen med godt hell og andre uten å nå sine mål. Selv om skole- og universitetsutdannelse, kommersiell teft og erfaring i utgangspunktet er individuelle ferdigheter, så får vi best uttelling når den inngår som del av en kollektiv kompetansebase. Det er ofte summen av de individuelle kunnskapene og ferdighetene og i grensesnittet mellom disse at det største potensialet kan utløses.

GC Riebers kompetansebase matcher godt de samfunnstrender vi ser komme. Vi jobber systematisk med dette, gjennom bl.a. medarbeidersamtaler, kompetanseplaner, lederutvikling og dilemmatrening. GC Rieber har derfor gjennom sin samlede humankapital gode forutsetninger for å lykkes fremover.