KONSERNLEDELSE

Paul-Christian Rieber

(f. 1958)
Adm.dir./ GC Rieber AS

Siviløkonom fra NHH og MBA fra IMI, Genève. Han ble ansatt i GC Rieber i 1986 og har hatt stillingen som konsernleder siden 1990. Han er styreleder i de fleste datterselskapene av GC Rieber og i den liberale tankesmien Civita.

Pål Selvik

(f. 1972)
CFO / GC Rieber AS

MBA fra NHH. Har vært ansatt som direktør finans siden 2008. Han har flere interne styreverv og er styremedlem i Borea Asset Management AS.

Karoline Kallestad

(f. 1973)
HR-leder, GC Rieber AS

Bachelor i revisjon studier fra Høgskolen i Telemark. Ansatt i GC Rieber konsernet i 2004 og har hatt rollen som HR-leder i GC Rieber siden 2014.

Jan Roger Bjerkestrand

(f. 1970)
Adm. dir./ GC Rieber Oils AS

Master of Science fra Handelshøyskolen BI og Autorisert Finansanalytiker fra NHH. Han ble ansatt som administrerende direktør i GC Rieber Oils i 2010. Han har flere styreverv internt. I tillegg er han styremedlem i NHO, Møre og Romsdal og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.

Tor Instanes

(f. 1972)
Adm. dir./ GC Rieber Eiendom AS

Siviløkonom og Excecutive MBA i strategisk ledelse fra NHH. Han ble ansatt i konsernet i 2002 og har hatt rollen som administrerende direktør i GC Rieber Eiendom siden 2013. Han har flere styreverv internt. I tillegg er han styremedlem i Kirkens Bymisjon Bergen og styreleder i Mikkelparken.

Steffen Richardsen

(f. 1962)
Adm. dir./ GC Rieber Salt AS

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og MBA fra Richard Ivey School of Business – Western University, Canada. Han ble ansatt som administrerende direktør i GC Rieber Salt i 2014 og har i tillegg flere interne styreverv.

Christian W. Berg

(f. 1968)
Adm. dir./ GC Rieber Shipping ASA

MBA i Shipping and Logistics fra Copenhagen Business School og Bachelor i maritime studier fra Høgskolen i Vestfold. Berg ble ansatt som CEO i GC Rieber Shipping i August 2017.

Geir-Arne Åsnes

(f. 1962)
Adm. dir./ GC Rieber Compact AS

Siviløkonom fra NHH. Han ble ansatt som administrerende direktør i GC Rieber Compact AS i februar 2016. Han har flere styreverv internt.